morskia2
България, 30 Декември, 1967
Пълно описание